Zarządzanie budżetem domowym

Jak skutecznie zarządzać domowym budżetem Najważniejsze przy planowaniu domowego budżetu jest sumienne uzupełnianie przychodów i wydatków naszego gospodarstwa. Każde gospodarstwo domowe musi się zmierzyć z zarządzaniem domowym budżetem. Jednak istotne jest, aby robić to efektywnie.Continue reading

Jak działają karty zbliżeniowe?

Karty zbliżeniowe nie wymagają fizycznego kontaktu dzięki bezstykowym chipom. Wyglądem przypomina zwykłą kartę płatniczą. Wbudowany ma jednak chip z mikroprocesorem i anteną. Ta innowacyjna metoda wykorzystuje indukcje elektromagnetyczną. Wystarczy kartę przyłożyć do czytnika, ten błyskawicznieContinue reading

Jak wziąć kredyt na mieszkanie

Skąd wziąć wkład własny Jak wybrać doradcę finansowego Jak sprawdzić zdolność kredytową Historia kredytowa Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Najlepsza oferta kredytu hipotecznego Kredyt hipoteczny MDM

Franszyza integralna

Przyjęta umownie kwota poniżej której nie będzie wypłacone odszkodowanie, natomiast w przypadku przekroczenia kwoty objętej franszyzą integralną odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości. Jeżeli np. utracimy bagaż wart 20 euro, a franszyza integralna wynosi 25Continue reading

HART(Hold Avoid Reduce Transfer)

Określenie podstawowych sposobów zarządzania ryzykiem. Przy założeniu, ze ryzyko zostało właściwie zidentyfikowane, można sobie z nim radzić stosując jeden z czterech sposobów: 1.Akceptacja-zaakceptuj ryzyko jako coś znośnego, co można skompensować i kontrolować w przyszłości; 2.Unikanie-odmawiajContinue reading

Dział I ubezpieczeń

Jeden z dwóch głównych działów ubezpieczeń wyodrębnionych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, w oparciu o określony poziom ryzyka. Do działu I należą ubezpieczenia na życie. W ramach działu IContinue reading

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyk

Organizacja o charakterze samorządowym, która zrzesza podmioty gospodarcze zajmujące się ubezpieczeniami i obsługą ryzyka. W praktyce oznacza to głównie pomoc w rozwiązywaniu problemów natury finansowej i organizacyjnej, związanych z prowadzoną działalnością oraz ogólnie pojętą ochronąContinue reading

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

W skrócie FIO. Obecnie stanowią najliczniejszą grupę. Podstawę prawną dla FIO podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy ( czyli SFIO i FIZ) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. UczestnictwoContinue reading

Dział II ubezpieczeń

Jeden z dwóch głównych działów ubezpieczeń wyodrębnionych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, w oparciu o określony poziom ryzyka. Do działu II należą tzw. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.Continue reading

Który afiliant jest najlepszy

Lista afiliantów Afiliant to m.in. dom maklerski który za pośrednictwem innego gracza giełdowego dokonuje transakcji. Nie mylić z programami afiliacyjnymi serwowanymi przez partnerów sprzedających swoje usługi za prowizję